اولین سالگرد شعبه شانگهای بانک پکن

2020/07/07

پیام کوتاه: نصب و راه اندازی موفقیت آمیز صندوق امانات اتوماتیک را در ساختمان جدید بانک شعبه شانگهای پکن ، که هم اکنون در حال بهره برداری است ، به گرمی جشن بگیرید!