اولین سالگرد شعبه تیانجین

2020/07/07

آرزو می کنم نصب و راه اندازی صندوق امانات اتوماتیک نام تجاری Chaoping در شعبه تیانجین بانک ساخت چین موفقیت آمیز باشد و قبولی از اداره امنیت عمومی را تصویب کند.